Professionals

In balans op het werk

Coaching

Een coachingstraject is erop gericht de persoonlijke effectiviteit op een bepaald terrein te vergroten. Vaak is de vraagstelling gekoppeld aan een formele of professionele rol. De opdrachtgever kan bij voorbeeld je werkgever zijn, de arbodienst of re-integratiebureau

Voorbeelden

  • Je maakt deel uit van een team, maar hebt moeite met samenwerken 
  • Je bent goed in je vak, maar weet dat in sollicitaties niet goed over te brengen 
  • Sinds je een nieuwe leidinggevende hebt, voel je je niet meer thuis op je werk 
  • Als directeur merk je, dat je medewerkers weinig respect voor je hebben 
  • Je voelt je zeer verantwoordelijk voor de gang van zaken in de organisatie en dreigt overbelast te raken, of mogelijk zit je al thuis met een burnout 
  • Als onderdeel van een opleiding heb je de opdracht een aantal sessies coaching of supervisie te volgen

Samen onderzoeken we de thema's die je inbrengt. Je wordt nadrukkelijk uitgedaagd te bekijken welke rol je zelf daarin speelt. Welke gevolgen jouw gedrag heeft in allerlei situaties, processen en relaties. Zo ontdek je, wat je zelf kunt doen (of laten) om te groeien.

Een nieuw besluit leidt pas tot werkelijke verandering, als het een doorleefd besluit is, genomen met hart en ziel, met verstand en gevoel. Daarom zet ik in coachingstrajecten naast gesprekken ook ervaringsgerichte methodieken in: videoanalyse, lichaamswerksysteemopstellingen, opstellingen met het verlangen en oefeningen. Soms geef ik huiswerkopdrachten.

Supervisie

In supervisie kijken we een laagje dieper. Je leert als professional reflecteren op je eigen gedrag en houding. In het bijzonder onderzoeken we op welke manier jij jezelf als mens inzet in je je professionele rol.

Veel van mijn supervisanten zijn zelf werkzaam als coach of als therapeut (of in opleiding daartoe). Anderen hebben een leidinggevende, coachende rol in hun werk. We onderzoeken fenomenen van overdracht en tegenoverdracht die je tegenkomt in de ontmoeting met je klanten of medewerkers.

Dieper liggende thema's

Niet zelden blijkt, dat achter een coach- of supervisievraag dieperliggende problematiek schuil gaat, zoals niet verwerkte rouw of trauma. De mogelijkheid bestaat dan om in het verlengde van het coachingstraject diepergaand therapeutisch te werken.