werkvormen

Maatwerk

Afhankelijk van wie ik tegenover me heb en met welke vraag je komt, kies ik de werkvorm, die het meest passend zijn. Soms ben je op een specifieke werkvorm afgekomen, meestal bepalen we samen op welke manier we met elkaar aan de slag gaan

Specaliteiten

Ik ben breed geschoold, dus ik kan putten uit een flinke gereedschapskist. De belangrijkste pijlers in mijn werken zijn: gesprek, videoanalyse, lichaamswerk, (Goodfieldmethode) en systemisch werk, meer bekend als familieopstellingen. In 2015-2017 volgde ik trainingen in het opstellen van de zin van het Verlangen, een bijzondere methode volgens Franz Rupert. In de praktijk maak ik gebruik van de verschillende methodieken in een persoonlijke mix.