Opdrachtgevers en verwijzers

Uw medewerker, leerling, patiënt of klant weer in balans

Werkgevers

Werkgevers, arbo-artsen en HRM-managers weten als geen ander, hoe belangrijk het is dat werknemers en leidinggevenden in hun organisatie goed in hun vel zitten. Dat is goed voor de sfeer, goed voor de arbeidsproductiviteit en goed voor de verzuimcijfers. Werkgevers zijn daarom vaak bereid een persoonlijk ontwikkelingstraject te faciliteren, als dat het welbevinden en het functioneren van een leidinggevende of medewerker ten goede komt. 

Reïntegratiebureaus

Mijn inzet is ook mogelijk in het kader van een reïntegratietraject, wanneer het vinden of behouden van werk wordt belemmerd door psychische, psychosociale of psychosomatische problematiek.

Verwijzers in de 1ste lijns zorg

Artsen, homeopaten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, praktijkondersteuners: zij hebben allemaal met regelmaat te maken met mensen met klachten, ziekten en problemen, die niet simpelweg fysiek te duiden en op te lossen zijn. Vaak vermoeden zij een psychische of psychosociale achtergrond of component aan de klachten, maar zijn ze niet in de positie om daar uitgebreid op in te gaan. Ik werk regelmatig op verwijzing van of in samenwerking met 1stelijns werkers, vanuit een holistische visie op de mens en op ziekte: lichaam en psyche zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Onderwijsinstellingen

Leerlingbegeleiders en mentoren op (hoge)scholen hebben te maken met jongeren, die in de knel raken op school of in de thuissituatie. Ik werk graag met jonge mensen en heb de ervaring, dat zij snel kunnen groeien, als ze daartoe gemotiveerd zijn. Studenten krijgen op vertoon van een geldige studentenkaart 25 % korting op het standaard tarief voor particulieren.

Cliënten

Last but not least: tevreden cliënten vormen de belangrijkste groep verwijzers. Ongeveer de helft van de aanmeldingen komt op die manier bij mij binnen.