Visie op hulpverlenen

Drie uitgangspunten in mijn werk en carrière

Ontmoeting

Persoonlijk èn professioneel ben ik bereid tot verbinding en zonder oordeel geïnteresseerd in wat je beweegt. Juist in de ontmoeting ontstaat de ruimte en bedding voor persoonlijke groei en heling van pijn.

Maatwerk

Elk mens verdient het als uniek individu bekeken en behandeld te worden. Mijn uitdaging is om telkens weer een passende taal en aanpak te vinden. Zo blijft werken met mensen voor mij fascinerend, leerzaam en afwisselend. Ik werk vanuit contact met dat wat in het moment aanwezig is, flexibel, open en gebruikmakend van mijn intuïtie. En als iets nodig is, wat ik niet in huis heb, dan werk ik samen met collega’s van andere disciplines of ik verwijs je door.

Eigen verantwoordelijkheid en regie

In mijn begeleiding doe ik een appèl op je eigen vermogen om te herstellen en te groeien. Dat wil zeggen dat jij bepaalt aan welke doelen en thema’s je werkt en dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen proces, tempo en beslissingen. Het betekent ook, dat ik mijn bemoeienis, hoe persoonlijk en intensief ook, zo kort mogelijk houd.