Lichaamswerk

In balans door te luisteren naar je lijf

Het lijf vergeet niet

Herinneringen en emoties liggen opgeslagen in ons hele lichaam. Als we bij een traumatische ervaring niet in de gelegenheid zijn uiting te geven aan onze emoties, als onze behoefte aan ontlading, troost, veiligheid en erkenning niet wordt vervuld, dan blijft de herinnering als een verkramping of blokkade in ons systeem aanwezig. Heftige gebeurtenissen als een ongeval, onverwacht verlies van iemand die we liefhebben, fysiek geweld, laten vaak diepe sporen achter, emotioneel én fysiek.

En je gezicht laat alles zien: videoanalyse

In de non-verbale signalen in je gezicht zien we de weerspiegeling van oude emotionele ervaringen en jouw reactie daarop. Met behulp van video laat ik je dat zien.

Hypnose als hulpmiddel op de weg naar binnen

Om je te helpen toegang te krijgen tot onbewuste informatie in jezelf, maak ik gebruik van hypnose. Dat is niet anders dan een diepere staat van bewustzijn die je bereikt door je aandacht te concentreren op je lichaam, gebruik makend van je ademhaling.

Lichaamswerk

In het lichaamswerk maak ik gebruik van de informatie die opgeslagen is in je lijf rondom het thema waaraan je werkt. Via fysieke signalen als spanning, pijn, beweging help ik je in contact te komen met de emoties die daarbij een rol spelen en met de ervaringen waaraan ze herinneren. Zo ontdek je welke besluiten je op een onbewust niveau genomen hebt in de tijd en plaats, waar het probleem ontstaan is. Anders dan toen misschien het geval was, mag alles er nu zijn en kun je je emoties vrij tot uiting brengen. Je krijgt de gelegenheid nieuwe, volwassen besluiten te nemen, om zo de last van het verleden los te laten en je in het hier en nu steeds meer vrij te voelen.

Oud zeer

Hoe beter we in staat zijn te begrijpen wat ons overkomt en hoe meer levensvaardigheden we hebben geleerd, des te meer mogelijkheden hebben we om lastige situaties het hoofd te bieden. We kunnen ze dan ook weer loslaten en verder gaan met ons leven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het juist ervaringen uit onze vroegste jeugd zijn, die zo bepalend zijn voor hoe we als volwassenen in het leven staan: we hebben dan nog niets geleerd te begrijpen, we hebben nog geen taal en we zijn volkomen afhankelijk. Wat we ter beschikking hebben is onze lichamelijke en emotionele beleving van de werkelijkheid. Door de ogen van een jong kind is een ogenschijnlijk simpel voorval soms een grote bedreiging van zijn veilige wereld.

Intensief en effectief

Het is intense vorm van therapie, die leidt tot diepgaande veranderingen in de manier waarop je in het leven staat. Vaak zijn die veranderingen ronduit spectaculair, vaak ook subtiel en verander je in kleine stapjes. Ik heb daarin geleerd, dat ik jouw tempo heb te volgen.

De video helpt jou en mij om de voortgang objectief te volgen, maar de beste maatstaf ben je zelf: je ervaart de verandering in je dagelijks leven. De meeste cliënten zie ik tussen de 8 en 15 keer.