Beroepsvereniging 

Inbedding in de beroepsgroep

Het NVPA

Het NVPA is een pluriforme beroepsvereniging voor goed opgeleide therapeuten, met een holistische kijk op mens en gezondheid. Daar ontmoet ik collega’s van verschillende therapeutische disciplines. We versterken en inspireren elkaar. We werken aan heldere kwaliteitscriteria en aan herkenbaarheid van het aanbod van psychosociale therapie en psychosociaal therapeuten binnen het veld van welzijn en gezondheid.

Veel zorgverzekeraars erkennen het NVPA en vergoeden een deel van de therapiekosten vanuit de aanvullende pakketten.

Zelf speel ik een actieve rol binnen het NVPA: www.nvpa.org

 

RBCZ register

Ik ben opgenomen in het register voor beroepsbeoefenaren RBCZ (HBO-Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg). Het RBCZ is een koepelorganisatie voor beroepsverenigingen. Het lidmaatschap van zo’n koepel is voor sommige zorgverzekeraars een voorwaarde voor opname in de zorggids. www.rbcz.nu

Geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg

Met ingang van 1 januari 2017 ben ik, net als alle therapeuten (verplicht) aangesloten bij deze geschillencommissie: www.scag.nl

 

Wat als niet tevreden bent

Mijn beroepshouding is er een van respect, openheid en eerlijkheid. Elke cliënt bezie ik met een open blik en in mijn aanpak sluit ik aan bij wie jij bent. Wat binnen de sessies besproken wordt, blijft onder ons. 

Toch kan het zijn dat je niet tevreden bent over de behandeling of je niet prettig voelt bij mijn aanpak of bejegening. Daarvan neem ik graag de oorzaak weg. Ik nodig je dan ook uit je vraag, ongemak of bezwaar allereerst met mij te delen. Dan praten we erover en onderzoeken of we het in het contact kunnen oplossen. Zo voorkomen wij samen, dat wat jou dwarszit, blijft voortduren of zich herhaalt. 

Als NVPA-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure bij een klacht kun je informatie vinden op de website van het NVPA - klachten Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).

 

Wat is de formele route als je een klacht hebt

(Dit betreft een standaard tekst van het NVPA)

“Ontevreden? Samen lossen we het op! Wij willen allemaal ‘samenwerken’ aan goede zorg. Toch kan het zijn dat je niet tevreden bent over de zorg die je krijgt. Wij willen dan de oorzaak daarvan wegnemen. Zo voorkomen wij dat wat jou dwarszit, blijft voortduren of zich herhaalt. En helpen wij elkaar om de zorg te verbeteren.

Welke stappen kun je zetten?

- Praat hierover met uw therapeut. Dit kunt u zelf doen, of samen met een wettelijk vertegenwoordiger. U kunt uw vragen of bezwaren eventueel ook telefonisch of per e-mail voorleggen aan de therapeut. De therapeut kan meer informatie geven en/of de behandeling nogmaals uitleggen. Ook voor de therapeut is het belangrijk te weten dat er vragen zijn over de behandeling of dat er iets niet goed gegaan is.

- Als u er samen niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de beroepsvereniging. De beroepsvereniging bespreekt met u de ontstane situatie en geeft aan welke mogelijkheden er zijn. Dit gesprek is vertrouwelijk. Wij respecteren uw privacy.

- Wanneer u een klacht wilt indienen, kunt u het Klachten/informatieformulier invullen. Dit formulier is strikt vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt om de klachtenfunctionaris en/of de geschilleninstantie te informeren. In dit formulier kunt u uw gegevens invullen en de klacht omschrijven.

- Nadat u het formulier op uw scherm (digitaal) ingevuld heeft kunt u het printen en in een gesloten enveloppe opsturen aan het secretariaat van het NVPA, postbus 351, 5400 AJ Uden. U kunt het ook opslaan en per e-mail naar ons toesturen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. NB: De datum van het formulier past zich automatisch aan als u het formulier print!

- Alleen met uw toestemming sturen wij uw klacht vervolgens door naar de coördinator van de poule van onafhankelijke klachtenfunctionarissen. Dat zijn allen professionals met wie u uw klacht kunt bespreken en van wie u een advies krijgt wat te doen met uw klacht.”