Tarieven zakelijk

Fair trade: balans in geven en ontvangen

Offertebasis

Gewoonlijk werk ik voor zakelijke opdrachtgevers op basis van een offerte. Na een intakegesprek met de werknemer en eventueel gesprek met de opdrachtgever maak ik een inschatting van het te verwachten aantal uren coaching en/of supervisie. Doorgaans omvat een coachingstraject niet meer dan 10 tot 15 sessies van 1 1/2 uur, desgewenst aangevuld met een systeemopstelling.

Overschrijding van het aantal overeengekomen uren altijd na overleg met en akkoord van de opdrachtgever.