Tarieven zakelijk

Fair trade: balans in geven en ontvangen

Offertebasis

Gewoonlijk werk ik voor zakelijke opdrachtgevers op basis van een offerte. Na een intakegesprek met de werknemer en eventueel gesprek met de opdrachtgever maak ik een inschatting van het te verwachten aantal uren coaching en/of supervisie. Doorgaans omvat een coachingstraject niet meer dan 10 tot 15 sessies van 1 1/2 uur, desgewenst aangevuld met een systeemopstelling.

Overschrijding van het aantal overeengekomen uren altijd na overleg met en akkoord van de opdrachtgever.

Waardebepaling achteraf

Ik heb een bijzondere belangstelling voor nieuwe manieren van omgaan met de waarde van producten en diensten.  Op beperkte schaal experimenteer ik daarom met "waardebepaling achteraf". Na een vooraf overeengekomen aantal sessies bepaalt de opdrachtgever na terugkoppeling door de cliënt in alle redelijkheid en gemotiveerd, wat het doorlopen traject hem of haar waard is en voor dat bedrag maak ik de factuur.

Ruilhandel

Een andere nieuwe en tegelijk o, zo oude manier om de balans van geven en ontvangen op orde te houden is de ruilhandel. Het is mogelijk een traject te "financieren" door een voor mij nuttige tegenprestatie te leveren. Particulieren, die aangesloten zijn bij de Bossche ruilkring, waarvan ik deel uitmaak, kunnen (een deel van) hun traject betalen in niksen, die zij verdienen door zelf diensten en producten aan te bieden binnen de ruilkring.