Welke klachten/vragen?

Uiteenlopende vragen op verschillende levensterreinen

Ik zie klachten en symptomen en ook ineffectieve gedragspatronen als wegwijzers: zij maken ons erop attent, dat we uit balans zijn en dat verandering nodig is om weer in evenwicht te raken. Ik onderzoek samen met jou de betekenis en achtergrond ervan. Daarbij worden onderliggende thema’s zichtbaar, voor welke we naar een oplossing zoeken. Als de bestaansgrond van de klacht verdwijnt, verdwijnt veelal ook het symptoom. Ik ben dan ook niet gespecialiseerd in bepaalde klachten of symptomen, maar in het samen met jou decoderen van de betekenis ervan en het vinden van een bij jou passende oplossing. Dat maakt, dat je terecht kunt met uiteenlopende vragen op verschillende levensterreinen:

In relatie tot jezelf

 • Moeite eigen emoties te begrijpen en/of reguleren
 • Controleverlies (geen grip meer op het eigen leven) 
 • Onzekerheid, angst en paniek, faalangst, succesangst 
 • Depressie en somberheid
 • Eenzaamheid 
 • Schuldgevoelens 
 • Vermindering van levenslust 
 • Moeite met verantwoordelijkheid nemen 
 • Identiteitsproblematiek 
 • Vragen rond seksualiteit en seksuele geaardheid 
 • Rusteloosheid, hyperactiviteit 
 • Hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid

In relatie tot anderen

 • Moeite met contact, intimiteit 
 • Gebrek aan assertiviteit, moeite met grenzen stellen 
 • Verstoring in de balans tussen geven en ontvangen 
 • Heftige emoties in het contact 
 • Hechtingsproblematiek 
 • Problemen in de samenwerking

In de partnerrelatie

 • Moeite in de relatie te blijven 
 • Weerkerende conflicten 
 • Problemen met intimiteit en seksualiteit 
 • Vragen rondom trouw en veiligheid in de relatie 
 • Dreigende of voorgenomen scheiding 
 • Vragen rond kinderwens, ouderschap, samen opvoeden, kinderloosheid 
 • De rol van eerdere partners
 • Vragen rond samengesteld gezin

In relatie tot werk of studie

 • Stress, overspannen of burnout 
 • Werkloosheid of moeite een baan te vinden/houden 
 • Geen plezier in het werk 
 • Conflicten op de werkvloer 
 • Faalangst, angst voor succes 
 • Onderpresteren 
 • Moeite met het nemen van verantwoordelijkheid 
 • Moeite met leiding geven of leiding aanvaarden 
 • Problemen met grenzen stellen 
 • Moeite met autoriteit

In relatie tot stressvolle gebeurtenissen, situaties

 • Stress, overspannen of burn-out
 • Traumatische ervaringen, recent of in het verleden 
 • Verloren tweelinghelft - vanishing twins
 • Rouw en verlies 
 • Overlevingsstrategieën, die niet meer dienen, maar tot last geworden zijn: Geblokkeerde emotie, vermijdingsgedrag, vechten, terugtrekken

Zingevingsvragen

 • Vragen rondom leven en dood 
 • Verwerking van verlies, rouw, traumatische gebeurtenissen 
 • Acceptatieproblematiek 
 • Vragen rondom spiritualiteit, hooggevoeligheid 
 • Levensfaseproblematiek 
 • Keuzes ten aanzien van werk, opleiding, levenspad 

Psychosomatische klachten

 • Vermoeidheid 
 • Slecht slapen 
 • Concentratieproblemen 
 • Spierspanning 
 • Weerkerende symptomen: hoofdpijn, buikpijn, nek- en rugklachten, darmklachten en zo voort

Bij fysieke klachten adviseer ik zo nodig ook je huisarts te raadplegen, om na te gaan of medisch ingrijpen noodzakelijk is. Ik heb goede ervaringen in de samenwerking met Wiet van Helmond, klassiek homeopaat.